meevaardag

MEEVAARDAG – Zondag 15 Oktober 2017

Ieder jaar op de zondag tijdens de Rees is er de mogelijkheid voor alle deelnemende teams om familie/vrienden/collega’s uit te nodigen om mee te varen vanuit de haven van IJmuiden naar de Sumatrakade in Amsterdam, en te laten zien waar jij de afgelopen 4 dagen hebt doorgebracht!

Programma:

08:30 Aankomst van de meevaarders in de haven van Ijmuiden
08:30 – 09:00 Verwelkomen meevaarders in de haven met koffie op de kade
09:00 Vertrek schepen vanuit IJmuiden
Rond 15:00 Aankomst schepen aan de Sumatrakade in Amsterdam
15:00 Eerste pendelbussen vertrekken vanaf de Sumatrakade naar Delirium
15:30 – 17:30 Mogelijkheid voor hapjes + drankjes bij Delirium (eigen kosten). Deelnemers ruimen de boot op en gaan dan ook richting Delirium
18:00 Diner @ Delirium (ook voor meevaarders, koop hiervoor een eetbon in de webshop)
19:30 Prijsuitreiking & eindfeest @ Delirium

Wie uitnodigen?
Het is aan jullie om te bepalen of je meevaarders wil uitnodigen, en zo ja, wie (denk aan familie / partners / vrienden / collega’s). Overleg wel even met de schipper van jullie schip hoeveel personen er extra mee kunnen varen!

Vervoer naar IJmuiden?
Vervoer naar IJmuiden voor de meevaarders is niet geregeld vanuit de organisatie van de Race of the Classics. Suggestie: laat de meevaarders verzamelen op de parkeerplaats vlakbij Delirium en huur een bus om ze te vervoeren (wellicht in samenwerking met een ander team).

Vervoer naar Delirium?
De organisatie heeft pendelbussen voor zowel de deelnemers als meevaarders vanaf de Sumatrakade naar Delirium geregeld.

Diner @ Delirium?
De meevaarders zijn van harte welkom om te blijven eten bij Delirium. Zij kunnen net als de deelnemers een eetbon kopen via de webshop. Ze zijn natuurlijk ook van harte welkom voor de prijsuitreiking en het eindfeest.

Kosten?
Er zitten geen directe kosten verbonden aan de meevaardag. Denk wel aan mogelijke kosten voor: vervoer naar IJmuiden, drankjes + hapjes @ Delirium (verkrijgbaar met munten), diner @ Delirium (verkrijgbaar via de webshop). Je kunt natuurlijk de meevaarders hier ook (gedeeltelijk) voor laten betalen.