Waar gaan we heen?

De Race of the Classics heeft ieder jaar als doel de Engelse kust te behalen, maar helaas houdt het weer de vloot vaak aan de oostzijde van het Kanaal. Toch is tijdens de editie in 2014 voor de tweede keer de Britse kustplaats Ipswich bereikt!

Ook dit jaar is ons doel om naar Ipswich te varen. Mochten de windgoden roet in het eten gooien, dan zijn er diverse andere (inter)nationale uitwijkhavens. Hierbij kun je denken aan Zeebrugge in het zuiden en Terschelling in het noorden.

ROUTE BEPALING

De wedstrijdleiding maakt voor het bepalen van de route en het volgen van de weersvoorspellingen gebruik van vele hulpmiddelen. Zo hebben we van elk stukje zee en haven de nieuwste kaarten aan boord, met dank aan de Dienst Hydrografie van het Ministerie van Defensie. Uiteraard hebben we verschillende software-systemen aan boord voor het binnenhalen van de laatste weerberichten. Tevens staan we voortdurend in contact met weerdiensten op de wal. 

Sinds jaar en dag vaart ook een Meteoroloog van de Koninklijke Marine mee. Deze staat rechtstreeks in contact met het informatiecentrum van het Ministerie van Defensie en voorziet de Wedstrijdleiding van de laatste updates en geeft zijn mening & advies over de te volgen route.

NAVIGATIE

Om de overkant te halen moet men navigeren. De schippers van de schepen hebben uiteraard jarenlange ervaring met navigeren. Echter, we willen stimuleren dat ook de deelnemers een belangrijke bijdrage leveren aan de bepalen van de route van hun schip. Om dat te kunnen doen is het van belang dat eenieder op de hoogte is van de basisbeginselen der navigatie.

Deze basisbeginselen leggen we ieder jaar vast in een Navigatiereader. In deze reader staat informatie over de aarde en hoe dit is weergegeven in een zeekaart. Er wordt het een en ander verteld over het schip, invloeden van wind en getij en de daaruit voortkomende berekeningen. De reader is ook bedoeld als informatieve achtergrond bij het invullen van het logboek. Het logboek is een belangrijk onderdeel van de race. Informatie uit het logboek wordt gebruikt bij het opmaken van de resultaten van de wedstrijd. De Navigatiereader kun je terugvinden onder belangrijke documenten.

TRACKEN

Elk schip zal door het Organizing Committee worden voorzien van een tracker. Dit apparaat slaat op basis van GPS-communicatie met een satelliet allerlei informatie (snelheid, koers, positie) op. Deze informatie zal na de finish van een rak door de Wedstrijdleiding worden gebruikt om het klassement te bepalen. Door deze tracker kun je zelf ook de schepen volgen, download de yellowbrick tracker nu! Helaas is dergelijke techniek niet 100% betrouwbaar. Om eventuele uitval van trackers te ondervangen krijgt ieder team op de dag van vertrek een logboek uitgereikt. Het is de bedoeling dat ieder uur diverse informatie zoals snelheid, koers en positie in het logboek komt te staan. Overigens is ieder schip op zee verplicht een logboek bij te houden. Tevens zal de Wedstrijdleiding om de 3 uur via de marifoon van ieder schip de positie en andere informatie opvragen. Om het Logboek goed te kunnen invullen is enige basiskennis van navigeren heel belangrijk!

VEILIGHEID

Veiligheid op het water en op de wal staan hoog in het vaandel. Immers de combinatie onervarenheid met zeilen op zee en feestjes op de wal in combinatie met vermoeidheid brengt risico’s met zich mee. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn verschillende instanties op de hoogte van het evenement. Zo vragen wij een vergunning aan bij de Kustwacht voor het houden van het evenement. Onderdeel hiervan is dat de Kustwacht een dag voor vertrek moet beschikken over de NAW-gegevens van alle opvarenden van alle schepen, vandaar dat alle deelnemers deze op tijd moeten aanleveren. Daarnaast brengen wij elk jaar een zogenoemde ‘Veiligheidsreader’ uit. In deze reader staat informatie over welke veiligheidsregels op het water en op de wal in acht genomen moeten worden. Deze zal medio september onder belangrijke documenten worden gepubliceerd.