Route- en wedstrijdinformatie

Route

De Rees staat ieder jaar garant voor een 200-mijls-race. De Engelse kust blijkt ieder jaar zeer lastig te bereiken. Het weer houdt de vloot vaak aan de oostzijde van het Kanaal. Toch is tijdens de editie in 2014 voor de tweede keer de Britse kustplaats Ipswich bereikt! Aan het 200 mijls criterium werd voldaan!

Ook dit jaar is ons doel om naar Ipswich te varen. Mochten de windgoden roet in het eten gooien, dan zijn er diverse andere (inter)nationale uitwijkhavens. Hierbij kun je denken aan Zeebrugge in het zuiden en Den Helder of Terschelling in het noorden. Om in dit geval toch het wedstrijdgevoel te behouden alsmede het afleggen van 200 mijl zullen er op zee diverse rakken worden gevaren. Hierbij kun je denken aan een 24-uurs rak of een sprint-rak. Tijdens de editie 2010 werd zelfs besloten om van Den Helder over de binnenwateren naar Lelystad te varen gezien het stormende karakter van het weer. Wil je meer informatie over de betreffende havens? Klik dan in het menu ‘De Rees in 2015’ op Havens.

Logboek

Elk schip zal door het Organizing Committee worden voorzien van een tracker. Dit apparaat slaat op basis van GPS-communicatie met een satelliet allerlei informatie (snelheid, koers, positie) op. Deze informatie zal na de finish van een rak door de Wedstrijdleiding worden gebruikt om het klassement te bepalen. Helaas is dergelijke techniek niet 100% betrouwbaar. Om eventuele uitval van trackers te ondervangen krijgt ieder team op de dag van vertrek een logboek uitgereikt. Het is de bedoeling dat ieder uur diverse informatie zoals snelheid, koers en positie in het logboek komt te staan. Overigens is ieder schip op zee verplicht een logboek bij te houden. Tevens zal de Wedstrijdleiding om de 3 uur via de marifoon van ieder schip de positie en andere informatie opvragen.

Om het Logboek goed te kunnen invullen is enige basiskennis van navigeren heel belangrijk!

Navigatie

Om de overkant te halen moet men navigeren. De schippers van de schepen hebben uiteraard jarenlange ervaring met navigeren. Echter, we willen stimuleren dat ook de deelnemers een belangrijke bijdrage leveren aan de bepalen van de route van hun schip. Om dat te kunnen doen is het van belang dat eenieder op de hoogte is van de basisbeginselen der navigatie.

Deze basisbeginselen leggen we ieder jaar vast in een Navigatiereader. In deze reader staat informatie over de aarde en hoe dit is weergegeven in een zeekaart. Er wordt het een en ander verteld over het schip, invloeden van wind en getij en de daaruit voortkomende berekeningen. De reader is ook bedoeld als informatieve achtergrond bij het invullen van het logboek. Het logboek is een belangrijk onderdeel van de race. Informatie uit het logboek wordt gebruikt bij het opmaken van de resultaten van de wedstrijd. De Navigatiereader 2014 kun je terugvinden onder ‘belangrijke documenten’ in het menu ‘De Rees in 2015’.

Veiligheid

Veiligheid op het water en op de wal staan hoog in het vaandel. Immers de combinatie onervarenheid met zeilen op zee en feestjes op de wal in combinatie met
vermoedheid brengt risico’s met zich mee. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn verschillende instanties op de hoogte van het evenement. Zo dient het Organizing Committee een vergunning aan te vragen bij de Kustwacht voor het houden van het evenement. Onderdeel hiervan is dat de Kustwacht een dag voor vertrek moet beschikken over de NAW-gegevens van alle opvarenden van alle schepen. Begin Oktober zullen alle Team Captains de NAW gegevens moeten aanleveren. Jullie worden hier door het Organizing Committee apart over geinformeerd.

Elk jaar brengt het Organizing Committee een zogenoemde ‘Veiligheidsreader’ uit. Deze zal medio September op deze website worden gepubliceerd. In deze reader staat informatie over welke veiligheidsregels op het water en op de wal in acht genomen moeten worden. De Veiligheidsreader 2014 kun je terugvinden onder ‘belangrijke documenten’ in het menu ‘De Rees in 2015’.

Meteorologie

Het Organizing Committee van de Race of the Classics for Young Professionals maakt voor het bepalen van de route en het volgen van de weersvoorspellingen gebruik van vele hulpmiddelen. Zo hebben we van elk stukje zee en haven de nieuwste kaarten aan boord, met dank aan de Dienst Hydrografie van het Ministerie van Defensie. Uiteraard hebben we verschillende software-systemen aan boord voor het binnenhalen van de laatste weerberichten. Tevens staan we voortdurend in contact met weerdiensten op de wal.

Sinds jaar en dag vaart op het Organisatieschip ook een Meteoroloog van de Koninklijke Marine mee. Deze staat rechtsreeks in contact met het informatiecentrum van het Ministerie van Defensie en voorziet de Wedstrijdleiding van de laatste updates en geeft zijn mening & advies over de te volgen route.